12 June 2012

Day 164: Pinoy ako!


Bilang paggunita sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, kumain ako ng pagkaing-Pinoy sa tanghalian - mechado at broccoli na tamang-tama sa aking panlasa.

Sa totoo lang, mas pinahalagahan ko ang aking pagka-Pilipino nang mangibang-bansa ako at makasalamuha ang ibang lahi. Nakita ko ang malaking kaibahan natin at lubos akong nagagalak na ako ay isang Pilipino. Ipinagmamalaki ko ang ating lahi. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga Pilipino!

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...